Przepisy - wierzytelnosc

Wierzytelność

pozyczki-kredyty.org


Wierzytelność

Wierzytelnością nazywamy przysługujące wierzycielowi uprawnienie do domagania się od dłużnika wywiązania się ze świadczenia pieniężnego bądź rzeczowego, w obrocie gospodarczym, czyli ze wszystkich przychodów środków pieniężnych z różnych tytułów, takich jak: sprzedaż produktów,kwypłaconych zaliczek, wykonanych robót oraz usług, rozliczeń z budżetem i pracownikami.

Najczęściej występujące typy wierzytelności dzieli się na:

Należności główne: z faktur z tytułu towarów i usług, kary umowne, kaucje, przedpłaty, zaliczki oraz inne.

Należności uboczne, do których zaliczamy: odsetki z niezapłaconych należności głównych, odsetki od zapłaconych należności głównych, koszty sądowe, adwokackie.

Należy pamiętać, że równe typy wierzytelności mogą być powodem różnych reakcji dłużnika na Twoje określone działania. Czyli dłużnik pamięta o zapłacie należności głównej, ale może nie pamiętać już o odsetkach w tego tytułu, wie o przegranej sprawie, ale nie pamięta o zapłacie za adwokata.

Windykację można prowadzić samemu, ale należy się zastanowić nad swoimi umiejętnościami. Na początku należy się zastanowić czy windykacja jest opłacalna finansowo, ponieważ ma ona sens tylko do pewnego momentu.
Gdy sam postanowisz prowadzić windykację musisz zapamiętać ważną regułę. Nie należy dlatego zastraszać dłużnika, gdyż z tego tytułu można iść do więzienia.

Istnieje możliwość przez podatnika dokonania korekty podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz usług, które są nieściągalne bądź bądź nieściągalność została usprawiedliwiona.

Nieściągalność wierzytelności jest usprawiedliwiona, gdy wierzytelność nie została uregulowana w przeciągu 180 dni od upływu jej terminu należnej zapłaty.

Nowelizacja ustawy o podatku vat obowiązująca od 1.12.2008 roku wprowadziła ewentualność korygowania podatku, który wynika z dostawy towarów bądź usług dla przedsiębiorców z tytułu wierzytelności uznane jako nieściągalne. Nowe regulacje, które zostały wprowadzone dają możliwość wierzycielom ewentualność odzyskania podatku vat należnego oraz odprowadzonego do urzędu skarbowego i który wynika z faktur nie zapłaconych, bądź zapłaconych częściowo.


Lista tematów: